Rots en Water

“Mijn kind durft niet voor zichzelf op te komen en is een meeloper”

 

“Mijn kind kan zich moeilijk beheersen en heeft een kort lontje”

Voor beide kinderen is de Rots en Watertraining geschikt. Rots en Water  is een sociale weerbaarheidstraining. Rots en Water zet kinderen in hun kracht.
In een veilige omgeving leert het kind:

  • zich bewust te worden van de eigen gevoelens, hoe emoties zich uitdrukken in het lichaam.
  • de eigen kwaliteiten en mogelijkheden kennen.
  • samenwerken en respect te hebben voor de eigenheid en vrijheid van elkaar.
  • door te ervaren en te doen.
  • zichzelf te beheersen.
  • er verschillende manieren van communiceren mogelijk zijn.
  • dat een ander en hij of zij zelf een keuze kan maken.
  • dat het “nee” kan zeggen en voor zichzelf of een ander kan opkomen.

De Rots-houding staat voor de harde, onwrikbare Rots-houding met daar tegenover de beweeglijke, verbindende Water-houding. Tijdens de training wordt er in een groep geoefend en gepraat; wanneer kies je voor een Rots-houding en wanneer voor een Water-houding. De training vindt plaats in een gymzaal of grote ruimte en bewegen en spel staat centraal. De Rots- en Waterlessen scheppen een veilige omgeving waar kinderen met plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaamshouding, hun gedrag, hun kwaliteiten en die van anderen.

Ik ben bevoegd Rots en Watertrainer en heb het certificaat voor de basisopleiding en de basisschoolopleiding. Scholen en kinderopvang kunnen contact met mij opnemen via info@inderooskindercoaching.nl of 0658811887 om de mogelijkheden voor groepstrainingen op locatie te bespreken.

Ook is het mogelijk om je kind op te geven voor een Rots en Watertraining via In de roos kindercoachIng. Ik werk met een groep van 6-8 kinderen. Dit zal niet in de praktijkruimte van In de roos kindercoachIng plaatsvinden, maar in een nader te bepalen ruimte. Houd de website en de facebook pagina in de gaten voor de mogelijkheden van groepstrainingen.

Ouders, en leerkracht(en) wanneer de training in opdracht van een school wordt gegeven, vullen vooraf een intakeformulier in zodat ik weet wat de hulpvraag is. De training vereist concentratie en inzet. Werken aan jezelf gaat niet vanzelf. Ik vind het daarom vooral belangrijk om de hulpvraag van het kind in beeld te krijgen. Na iedere les vult het kind een logboek in over het doel waaraan gewerkt is. Met ouders en/ of leerkracht vindt na de training een evaluatie plaats.

Verder zet ik oefeningen van Rots en Water in bij individuele coaching trajecten, afhankelijk van de behoefte van het kind en het doel van het traject.