“Mijn kind is heel gevoelig, maar niet verlegen en stil. Integendeel…”

 Zo’n 15 jaar geleden werd mij de vraag gesteld of ik misschien hooggevoelig zou kunnen zijn. “Nee echt niet”, was toen mijn antwoord, “ik ben helemaal niet zweverig”. De vraag intrigeerde me en sindsdien ben ik zoek gegaan naar wat hoog gevoeligheid inhoudt en betekent voor mensen en met name voor kinderen. Ik denk dat ik zelf meer gevoelig dan gemiddeld en geloof allang niet meer dat het te maken heeft met zweverigheid.

 

 Ieder schooljaar zitten er gevoelige kinderen in de klas, waarvan sommige hooggevoelig. Ondertussen weet ik ook dat er niet één vorm is en daarom verschilt de begeleiding die deze kinderen nodig hebben.

In het voorjaar van 2019 ben ik gestart met een opleiding gericht op het begeleiden van hooggevoelige kinderen. Als gecertificeerd Sensikidscoach bied ik nu de cursus Ik ben OKÉ 7-9 jaar en Ik doe het anders 7-11 jaar aan.

Denk je dat jouw kind hooggevoelig is? Lees onderstaande informatie. Denk je dat ik als Sensikidscoach iets voor jullie kan betekenen? Bel of mail me voor het maken van een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Cursus:

Ik ben OKÉ 7-9 jaar

Ik doe het anders 7-11 jaar

In iedere klas zitten verschillende kinderen.
Ieder kind is uniek. Sommige kinderen zijn extra gevoelig voor de indrukken die ze opdoen en soms wordt het hen te veel. Zij raken overprikkeld. Deze kinderen help ik graag ontdekken hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Bij overprikkeling denken we al snel aan kinderen die opvallen en ongewenst gedrag vertonen. Maar ook stille, verlegen kinderen kunnen last hebben van overprikkeling en uiten dit op een andere manier. Het kan in beide gevallen gaan om hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen. Beide termen worden in Nederland gebruikt. Alaine Aron heeft de trem Highly Sensitive Person (HSP) in 1997 geïntroduceerd.

 

Hoogsensitiviteit is geen stoornis. Hoogsensiteive kinderen bezitten het vermogen subtiele informatie waar te nemen, deze intens te beleven en diepgaand te verwerken. Ze zijn gevoelig voor de omgeving, de sfeer en emoties. Door het te veel aan prikkels ervaren de kinderen eerder stress. Dit uit zich vaak in fysieke klachten, boosheid, angst, zich anders voelen of ongewenst gedrag.

Twee typen hoogsensitieve kinderen:

De prikkelmijdende kinderen lijken stil en verlegen. Vallen nauwelijks op in de klas. Ze vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Ze kijken de kat uit de boom. Gedragen zich netjes, doen goed mee. Stop-en-check reactie.

 

De prikkelzoekende kinderen zijn druk, energiek, bewegen veel, willen bezig zijn. Willen graag iets zeggen of vertellen. Zijn op zichzelf gericht. Check-en-erop-af reactie.

De Sensikidscoach richt zich op:

1. Acceptatie. Door te erkennen dat het kind sensitief is, geef je ruimte voor afstemming.
2. Begrip. Emoties en stress moet worden benoemd en bespreekbaar worden gemaakt. Het kind voelt zich zo niet afgewezen.
3. Consequentie. Het probleem wordt aangepakt en het levert iets op. Hoe voelt dat? 

Senskids cursus:

 • Intake en 7 sessies.
 • Doelstellingen:
  Ik-sterkte
  Emotionele vaardigheden
  Sociale vaardigheden
 • Afstemming op het kind:
  Leertype: visueel ruimtelijk, auditief
  Temperament: denker, doener
  Prikkelverwerking: prikkelmijdend of prikkelzoekend 
  Leeftijd en bekwaamheid
 • Gebruik van boek Ik ben OKÉ 7-9 jaar of  Ik ben anders 7-11 jaar.
 • Werkvormen:
  Tekenen/ sociaal stripverhaal
  Sociale verhalen
  Spelletjes m.b.t. gevoelens
  Bewegings- en ademhalingsoefeningen